naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

System Zarządzania Magazynem, System WMS, Informatyzacja Logistyki

System WMS to nowoczesne narzędzie logistyczne umożliwiające kontrolę nad  przepływem towarów w każdym magazynie. Ma to wpływ na poprawę procesów przyjęcia, składowania, kompletowania oraz wysyłki towarów przy kontroli skuteczności pracy pracowników logistycznych. System WMS zapewnia skuteczny przepływ towarów. JDA/ RedPrairie Warehouse Management to lider wsparcia logistyki magazynowej. System WMS to wpływ na efektywność zasobów ludzkich i szybszą poprawę systemów logistycznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.