Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy

Cena : Proszę o kontakt

Niekiedy, ze względu na bardzo młody wiek pacjenta, zauważenie pewnych niepożądanych zmian i dokładne diagnozowanie może być utrudnione. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej zlokalizowana w Krakowie specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca. Jednym z trudnych przypadków wrodzonej wady serca jest wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, polegający na częściowym lub całkowitym części serca. Z uwagi na brak podziału wspólnej zastawki przedsionkowo - komorowej, ubytki przegrody międzykomorowej i między przedsionkowej, następuje podział na górną i dolną część.